ความเห็น 101546

วัฒนธรรมการเรียนรู้ : ความจำเป็นในทางชีวิตสำหรับวันนี้

เขียนเมื่อ 

ชีวิตครอบครัว หากลงตัวก็มีความสุขดีนะครับอาจารย์ ...

ดูเหนื่อยดี...แต่เป็นเหนื่อยที่มีความสุข

ให้กำลังอาจารย์ครับ