ความเห็น 101528

ปลูกฝังจริยธรรมนักเรียน

เขียนเมื่อ 

ใช่เป็นเรื่องใหญ่มากเริ่มจากที่บ้านส่วนมากแต่พอคบเพื่อนไม่ดี ติดเพื่อนก็เปลี่ยนแปลงไป ยากจริงๆ

ขอบคุณมากครับ