ความเห็น 1015023

"ปัจจัยแห่งความสำเร็จ" ของคุณภาพการศึกษา

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ คุณครู เทียนน้อย :)

วันนี้ ผมพบ "คุณครูในดวงใจ" อีกท่านหนึ่งแล้วครับ

สิ่งที่คุณครู เทียนน้อย ได้เขียนไว้นั้น คือ สิ่งที่อยากให้คนที่เป็นครทุกคนได้มีเยอะ ๆ ครับ

เรียนจบสายครู..ไม่ยาก แต่หากจะเป็นครูด้วยหัวใจแล้วไซร้ เป็นยากกว่านั้น เพราะต้องใช้เวลาพัฒนาจิตใจของคนเป็นครูอีกหลายปี

กว่าคนที่ประกอบอาชีพ "ครู" จะทราบว่า "ครูที่ดี" ควรเป็นอย่างไรกัน

ด้วยจิตคารวะ คุณครูในดวงใจ ... คุณครู เทียนน้อย

ขอให้กำลังใจครับ :) ... ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยหัวใจของครู ครับ