อนุทินล่าสุด


วาสนา ไชยนาค
เขียนเมื่อ

25กรกฏาคม2560


เวลา09.00-17.00น. เตรียมตัวกลับทำงานเสร็จแล้วความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
วาสนา ไชยนาค
เขียนเมื่อ

24กรกฎาคม2560


เวลา09.00-12.00น.ปรับภูมิท้ศน์ให้กับศูนย์การเรียนรู้


เวา13.00-17.00น.ให้อาหารปลาและบำเพ็ญประโยชน์ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
วาสนา ไชยนาค
เขียนเมื่อ

23กรกฏาคม2560


เวลา09.00-12.00 เพาะเห็ดที่ปลูกเอาไว้กินเองความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
วาสนา ไชยนาค
เขียนเมื่อ

22กรกฏาคม2560เวลา 09.00-12.00น.เตรียมดินปลูกต้นไม้ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
วาสนา ไชยนาค
เขียนเมื่อ

21 กรกฏาคม2560


เวลา09.00น. ทำความสะอาดศูนย์


เวลา13.00-15.00น. อาจารย์พี่เลี้ยงประชุมเวลา15.00-16.00น.อาจารย์มานิเทศครั้งที่2ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
วาสนา ไชยนาค
เขียนเมื่อ

20กรกฏาคม2560

เวลา09.00-16.00น.มีเจ้าหน้าที่มาดูงานทางเราได้จัดเตรียมสถานที่ไว้ต้อนรับความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
วาสนา ไชยนาค
เขียนเมื่อ

19กรกฎาคม2560


เวลา 09.00-12.00น.เตรียมความพร้อมการทำน้ำพริกให้กับชาวบ้าน
ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
วาสนา ไชยนาค
เขียนเมื่อ

18กรกฎาคม2560
เวลา09.00-17.00น.ลงพื้นที่ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
วาสนา ไชยนาค
เขียนเมื่อ

17 กรกฏาคม 2560


เวลา 08.00น.รดน้ำผักและบำเพ็ญประโยชน์ให้กับศูนย์ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
วาสนา ไชยนาค
เขียนเมื่อ

16กรกฎาคม2560


เวลา 07.00-15.00น. ไปกราบพระบรมศพความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
วาสนา ไชยนาค
เขียนเมื่อ

15กรกฏาคม2560


เวลา07.00-12.00น.จัดเตรียมฐานให้ความรู้กับคนเข้ามาดูงาน 250ท่านเวลา 14.00-16.30น.ท่านรองผู้ว่าจังหวัดราชบุรี มาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ยายกะตาความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
วาสนา ไชยนาค
เขียนเมื่อ

14กรกฎาคม2560เวลา 09.00-16.00น.ทำบ่ปลาดุก


เวลา16.00-17.00น. ขยายนำจุรินทรีย์สงเคราะห์แสงความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
วาสนา ไชยนาค
เขียนเมื่อ

13 กรกฎาคม2560 


เวลา 09.00-10.00น. รดน้ำผักและรดน้ำเห็ดหูหนู
เวลา 16.00น.ทำน้ำจุรินทรีย์ไข่เน่าเพื่อทำฐานการเรียนรู้ วันที่15


เวลา 17.00น. ทำความสะอาดศูนย์การเรียนรู้ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
วาสนา ไชยนาค
เขียนเมื่อ

12 กรกฎาคม2560


เวลา09.00น.ให้อาหารปลา


เวลา09.00-15.30น. ทำความสะอาดรอบบ่อปลาดุกความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
วาสนา ไชยนาค
เขียนเมื่อ

11กรกฎาคม 2560


เวลา09.00-15.30น.ได้รับมอบหมายไปยกกระเบื้องเอาไปวางเรียงที่บ่อเลี้ยงปลาดุกความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
วาสนา ไชยนาค
เขียนเมื่อ

10 กรกฎาคม2560


เวลา09.00น.กินทุกอย่างที่ปลูก ปลูกทุกอย่างที่กิน อยู่อย่างพอเพียง
เวลา 13.00น. ทำความสะอาดความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
วาสนา ไชยนาค
เขียนเมื่อ

09กรกฏาคม2560


เวลา 09.00-12.00น. ทำฐานการเรียนรู้ 


เวลา13.00-14.00น. สำรวจบริเวณฐาน


เวลา 17.00น.ร่วมรับประทานอาหาร กับรุ่นพี่ที่มาดูงานความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
วาสนา ไชยนาค
เขียนเมื่อ

08กรกฎาคม256008.30-15.30น. ชมรมคนรักในหลวงมาดูงานที่คูนย์การเรียนรู้บ้านยายกะตาความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
วาสนา ไชยนาค
เขียนเมื่อ

07กรกฎาคม2560


เวลา 09.00-13.00น.ทำความสะอาดบริเวณศูนย์


เวลา 18.00-19.30 น.จัดเวทีประชาคมความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
วาสนา ไชยนาค
เขียนเมื่อ

06กรกฎาคม2560 

เวลา09.00-16.00น. ร่วมกันทำความสะอาดศูนย์ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
วาสนา ไชยนาค
เขียนเมื่อ

05 กรกฎาคม2560


เวลา 08.30-15.30 น.ไปดูการเพาะเห็ดโคน


เวลา 18.00-19.00น.รับประทานอาหารกับอาจารย์พี่เลี้ยง แลกเปลี่ยนความรู้กับนักศึกษาความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
วาสนา ไชยนาค
เขียนเมื่อ

04กรกฏาคม 2560
เวลา 09.00-12.00น. ประชุมวางแผนขอคำปรึกษาจากอาจารย์พี่เลี้ยง


เวลา 13.00-15.30น.ปลูกต้นไม้เตรียมดินที่ศูนย์การเรียนรู้ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
วาสนา ไชยนาค
เขียนเมื่อ

3กรกฎาคม2560


เวลา 09.00 -15.00น.วางแผนประชุมการลงชุมชนความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
วาสนา ไชยนาค
เขียนเมื่อ

2 กรกฎาคม2560เวลา09.00-16.00น.ลงชุมชนความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี