อนุทิน 153515 - วาสนา ไชยนาค

15กรกฏาคม2560


เวลา07.00-12.00น.จัดเตรียมฐานให้ความรู้กับคนเข้ามาดูงาน 250ท่านเวลา 14.00-16.30น.ท่านรองผู้ว่าจังหวัดราชบุรี มาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ยายกะตา

เขียน 15 Jul 2017 @ 22:04 () แก้ไข 17 Jul 2017 @ 17:40, ()


ความเห็น (0)