อนุทิน 153248 - วาสนา ไชยนาค

05 กรกฎาคม2560


เวลา 08.30-15.30 น.ไปดูการเพาะเห็ดโคน


เวลา 18.00-19.00น.รับประทานอาหารกับอาจารย์พี่เลี้ยง แลกเปลี่ยนความรู้กับนักศึกษา

เขียน 05 Jul 2017 @ 19:34 ()


ความเห็น (0)