อนุทิน 153471 - วาสนา ไชยนาค

13 กรกฎาคม2560 


เวลา 09.00-10.00น. รดน้ำผักและรดน้ำเห็ดหูหนู
เวลา 16.00น.ทำน้ำจุรินทรีย์ไข่เน่าเพื่อทำฐานการเรียนรู้ วันที่15


เวลา 17.00น. ทำความสะอาดศูนย์การเรียนรู้

เขียน 14 Jul 2017 @ 00:13 () แก้ไข 14 Jul 2017 @ 00:38, ()


ความเห็น (0)