อนุทินล่าสุด


กนกพร ทรัพย์เพิ่ม
เขียนเมื่อ

21  กรฏาคม 2560  อาจารย์ เอ  มานิเทศ  ครั้งที่ 2  ได้แนะนำการทำงานและการแก้ไขงานให้เรียบร้อย
ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
กนกพร ทรัพย์เพิ่ม
เขียนเมื่อ

9.00-16:00น. ต้อนรับเจ้าหน้าที่ศรีธัญญา จำนวน50 คน มาดูงานในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา

ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
กนกพร ทรัพย์เพิ่ม
เขียนเมื่อ

16 กรกฎาคม 2560

มากราบพระบรมศพรัชกาลที่9 11.00-16.00

ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
กนกพร ทรัพย์เพิ่ม
เขียนเมื่อ

15 กรกฏาคม 2560 8.00-14:00น. ต้อนรับกลุ่ม อสม. จ.สมุทรปราการ เพื่อเข้ามาศึกษาดูงานในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
กนกพร ทรัพย์เพิ่ม
เขียนเมื่อ

13  กรกฏาคม 2560 8.00-12.00  นั่งพิมงานสมาชิกคนรักในหลวงให้กับหน่วบงานที่มาฝึกงานความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
กนกพร ทรัพย์เพิ่ม
เขียนเมื่อ

12  กรกฎาคม 2560 8.30-16.00  ดูงาน การปลูกข้าวในกระถาง อ.โพธาราม บ้านสิง โดย คุณลุง จำรัญ.
ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
กนกพร ทรัพย์เพิ่ม
เขียนเมื่อ

8  กรกฏาคม  2560  ตอนรับสมาชิกคนรักในหลวง ราชบุรี 8.30-16.00ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
กนกพร ทรัพย์เพิ่ม
เขียนเมื่อ

7 กรกฏาคม 2560  จัดเวที่ประชาคมคืนความรู้ให้แก่ชาวบ้านความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
กนกพร ทรัพย์เพิ่ม
เขียนเมื่อ

6 กรกฏาคม 2560 ได้จัดเตรียมสถานที่ และทำความสะอาด เพื่อรองรับคณะกรรมชมรมคนรักในหลวงและทำความสะอาดความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
กนกพร ทรัพย์เพิ่ม
เขียนเมื่อ

5 กรกฏาคม 2560  ได้มาดูงาน วิธีการเพราะเห็ดโคน คอนโด โลละ300฿ ที่เจ็ดเสมียน จ.ราชบุรีความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
กนกพร ทรัพย์เพิ่ม
เขียนเมื่อ

4 กรกฏาคม 2560 เลี้ยงทำกับข้าวให้อาจารย์ ทัศนีย์  ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
กนกพร ทรัพย์เพิ่ม
เขียนเมื่อ

29 มิถุนายน 2560 

ได้มาพรีเซ็นงานครั้งที่ 1 ที่มหาลัย  8.30-16.00ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
กนกพร ทรัพย์เพิ่ม
เขียนเมื่อ

26 มิถุนายน 2560

เวลา 09.00-12.00น. บำเพ็ญประโยชน์ ปลูกชะอมไว้กินเองแบบพอเพียงความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
กนกพร ทรัพย์เพิ่ม
เขียนเมื่อ

25 มิถุนายน 2560

เวลา07.00-12.00น. ไปดู งานพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงที่กาญจนบุรี.
เวลา13.00-17.00น.ไปดูวิธีการทำปุ๋ยจากไผ่และไหว้พระขอพรก่อนกลับศูนย์
ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
กนกพร ทรัพย์เพิ่ม
เขียนเมื่อ

24 มิถุนายน 2560

18.00-22.00 ได้จัดงานเลี้ยงตอนรับพี่เลี้ยง คือพี่จี๊ดความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
กนกพร ทรัพย์เพิ่ม
เขียนเมื่อ

23 มิถุนายน 2560

เวลา 14:40-18:20น. ได้จัดสถานที่ไว้ต้อนรับอาจารย์พี่เลี้ยง

ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
กนกพร ทรัพย์เพิ่ม
เขียนเมื่อ

22 มิถุนายน 2560

เวลา 15:00-18:00น. บำเพ็ญประโยชน์ในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตาความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
กนกพร ทรัพย์เพิ่ม
เขียนเมื่อ

21 มิถุนายน 2560

9.00-12.00

มายื่นเรื่องจบที่มหาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
กนกพร ทรัพย์เพิ่ม
เขียนเมื่อ

20 มิถุนายน 2560


12:30น. ได้ทำจุลินทรีย์จากไข่เน่า.

ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
กนกพร ทรัพย์เพิ่ม
เขียนเมื่อ

19 มิถุนายน 2560

เวลา16:00-17:40น. ปลูกต้นกล้วยในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา

ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
กนกพร ทรัพย์เพิ่ม
เขียนเมื่อ

18 มิถุนายน 2560

เวลา 08.30-12.00น. ช่วยผู้ใหญ่สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้

ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
กนกพร ทรัพย์เพิ่ม
เขียนเมื่อ

17 มิถุนายน 2560

เวลา 9:00-11:00น. ได้บำเพ็ญประโยชน์ในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตาฃ

ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
กนกพร ทรัพย์เพิ่ม
เขียนเมื่อ

16 มิถุนายน 2560

เวลา 10:00-12:00น. อาจารย์แตได้มานิเทศครั้งที่1

ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
กนกพร ทรัพย์เพิ่ม
เขียนเมื่อ

15 มิถุนายน 2560

เวลา 09.00-21.20น.แบ่งงานกันทำจากที่ค้างเหลือให้เสร็จตามหน้าที่

ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี