อนุทิน 153433 - กนกพร ทรัพย์เพิ่ม

12  กรกฎาคม 2560 8.30-16.00  ดูงาน การปลูกข้าวในกระถาง อ.โพธาราม บ้านสิง โดย คุณลุง จำรัญ.


เขียน 13 Jul 2017 @ 11:45 ()


ความเห็น (0)