อนุทิน 153513 - กนกพร ทรัพย์เพิ่ม

15 กรกฏาคม 2560 8.00-14:00น. ต้อนรับกลุ่ม อสม. จ.สมุทรปราการ เพื่อเข้ามาศึกษาดูงานในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา
เขียน 15 Jul 2017 @ 21:23 ()


ความเห็น (0)