อนุทิน 153842 - กนกพร ทรัพย์เพิ่ม

9.00-16:00น. ต้อนรับเจ้าหน้าที่ศรีธัญญา จำนวน50 คน มาดูงานในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตาเขียน 21 Jul 2017 @ 09:23 ()


ความเห็น (0)