อนุทินล่าสุด


สิริมินตรา นิตย์ประเสริฐ
เขียนเมื่อ

รำลึกถึงพระคุณของครู..ครูผู้ให้ความรู้ ให้วิชา และหล่อเลี้ยงให้เราเติบโตจน #แข็งแกร่ง และอยู่ได้ด้วยตัวของเราเอง !!!

#พานไหว้ครู2562#คุณครูอนุบาลประถมมอต้นมอปลาย#คณาจารย์ทุกท่าน #ศิษย์ได้ดีเพราะมีครู!!!ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
สิริมินตรา นิตย์ประเสริฐ
เขียนเมื่อ

เพิ่มเติมคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในงานพัฒนาชุมชน…Self-reliance = การพึ่งตนเอง คือการช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุด โดยไม่เป็นภาระของคนอื่นมากจนเกินไปAnalysis = การวิเคราะห์ คือการแยกแยะความคิดหรือส่วนย่อยที่มีความสัมพันธ์กันเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆ synthesis = การสังเคราะห์ คือการนำทฤษฎีที่มีมากกว่าสองทฤษฎีขึ้นไปนำมาสังเคราะห์ให้เป็นอีกทฤษฎีหนึ่ง ให้เกิดความรู้ใหม่Systems Thinking = การคิดเชิงระบบ คือการคิดที่มีความเข้าใจ เชื่อมโยง มีความเชื่อในทฤษฎีระบบเป็นพื้นฐานในสมอง คนปกติมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบในสรรพสิ่งที่อยู่ในในโลกที่สอดคล้องกับทฤษฎีระบบอยู่แล้ว เพียงแต่ความสามารถในการทำได้ดีในระดับความเข็มข้นของระบบแตกต่างกันCreative Thinking = การคิดเชิงสร้างสรรค์ คือกระบวนการทางปัญญาที่สามารถขยายขอบเขตความคิดเดิมที่มีอยู่ ไปสู่ความคิดหรือวิธีการใหม่ๆ ที่ไม่เคยใช้มาก่อน เพื่อค้นหาคำตอบหรือวิธีการที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุด ผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยค่ะความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
สิริมินตรา นิตย์ประเสริฐ
เขียนเมื่อ

คำศัพท์ที่ใช้บ่อยในงานพัฒนาชุมชน…Process = กระบวนการ คือการดำเนินงานเป็นขั้นเป็นตอนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ เช่น กระบวนการในการพัฒนาชุมชนOutput = ผลลัพธ์ คือผลผลิตสุดท้ายที่เป็นรูปธรรมสามารถจับต้องได้ เช่น การทำโครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน ส่งเสริมอาชีพปลูกผัก ผลลัพธ์ที่ได้คือ ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายผัก และรายจ่ายลดลงเพราะกินผักที่ปลูกโดยไม่ต้องซื้อOutcome = ผลสัมฤทธิ์ คือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน เช่น โครงการนี้ทำให้คนไทยตื่นตัว หันมาดูแลสุขภาพตัวเองมากยิ่งขึ้นParadigm = กระบวนทัศน์ คือระบบคิดหรือแนวคิดที่ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น ในสมัยก่อนคนไทยมีกระบวนทัศน์ที่ว่า..ผู้ชายเป็นใหญ่กว่าผู้หญิง แต่ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่มองว่า ผู้หญิงกับผู้ชายเท่าเทียมกันSustainable Development = การพัฒนายั่งยืน คือ การตอบสนองความต้องการของคนในปัจจุบันและไม่เป็นผลกระทบต่อคนภายในอนาคตความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
สิริมินตรา นิตย์ประเสริฐ
เขียนเมื่อ

ลงพื้นที่ดำนากันหน้าแทบไหม้…แต่ทุกคนก็ไม่หวั่นยังคงลุยงานต่อจนใกล้เสร็จ บนใบหน้าที่เปื้อนคราบเหงื่อ และร่างกายที่อิดโรย…แต่แฝงไปด้วยพละกำลังและ..รอยยิ้มของทุกคน !!! ?#มิตรภาพ#ความมีน้ำใจ#สนุกจัง#เหนื่อยสุดๆ@โคกหนองนาโมเดล..สานต่องานของพ่อความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
สิริมินตรา นิตย์ประเสริฐ
เขียนเมื่อ

เก็บไว้…เตือนความทรงจำในทุกๆ ปี ว่า…ครั้งหนึ่งเราเคยทำความดี…เพื่อพ่อของพวกเรา ๙…ตามรอยพ่อ #ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน #เพราะเราเชื่อมั่นในศาสตร์ของพระราชา

#พลังเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ ? !!!@โคกหนองนาโมเดล…สานต่องานของพ่อความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท