อนุทิน 165008 - สิริมินตรา นิตย์ประเสริฐ

#เก็บไว้…เตือนความทรงจำในทุกๆ ปี ว่า…ครั้งหนึ่งเราเคยทำความดี…เพื่อพ่อของพวกเรา ๙…ตามรอยพ่อ #ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน #เพราะเราเชื่อมั่นในศาสตร์ของพระราชา #พลังเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ ? !!! @โคกหนองนาโมเดล…สานต่องานของพ่อ

เขียน 26 Jul 2019 @ 20:26 ()


ความเห็น (0)