การทำงานในวันศุกร์ วันนี้พี่ชาติชายไม่มาอีกแล้ว ผมก็ยังต้องรับหน้าที่ทำงานแทนพี่ชาติชายอีกตามเดิม  งานในวันนี้ไม่มีอะไรมาก งานในช่วงเช้าเมื่อไปถึงก็ต้องไปติดตั้งเครื่องฉายข้ามหัวที่ห้อง  503  และต้องไปติดตั้งเครี่องฉายLCDที่ห้อง 308  ในช่วงเช้างานก็เสร็จแค่นี้   ส่วนในช่วงบ่ายโมง  ก็ไปติดตั้งเครื่องฉายLCDและเครื่องฉายแผ่นทึบที่ห้อง 412  และต้องไปติดตั้งเครื่องฉายLCDและไมค์พร้อมเครื่องเสียงที่ห้องประชุมใหญ่  และต้องไปติดตั้งเครื่องฉายLCDพร้อมจอที่ห้องประชุมเล็กงานในวันนี้มีแค่นี้และครับ