การสร้างสุขภาวะสู่ชุมชม

  ติดต่อ

  Being a resilient person  

ได้มีโอกาสเข้าร่วม Inter-country workshop จัดโดย WHO ร่วมกับกรมสุขภาพจิต ในฐานะพ่อแม่ เมื่อวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2548 ที่กรุงเทพฯ ได้ความคิดดีๆ ที่เราในฐานะส่วนหนึ่งของชุมชนควรจะส่งเสริมการมีภาวะที่เป็นสุข (ภาษาในที่ประชุมเรียกว่า "Mental well-being") ให้เกิดขึ้นกับครอบครัวเราผ่านสิ่งที่เรียกว่า "Being a resilient person" 

เราเชื่อว่าครอบครัวเล็กๆ ที่มีคุณภาพจะเป็นพื้นฐานที่ดีในการสร้างชุมชนใหญ่ใหญ่ให้เติบโต การปลูกฝั่งแนวคิดการเป็นบุคคลที่มีความยืดหยุ่นและรู้จักปรับตัวอย่างมีคุณธรรม รวมถึงการแลกเปลี่ยนแบ่งปันให้กับลูกหลานเรา (Share and respect) ด้วยความมุ่งหวังเพื่อให้เขาเติบโตขึ้นเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าของสังคม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเรียนรู้เพื่อชุมชน

หมายเลขบันทึก: 9971, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 14:14:11+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)