การสร้างสุขภาวะสู่ชุมชม

Being a resilient person

ได้มีโอกาสเข้าร่วม Inter-country workshop จัดโดย WHO ร่วมกับกรมสุขภาพจิต ในฐานะพ่อแม่ เมื่อวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2548 ที่กรุงเทพฯ ได้ความคิดดีๆ ที่เราในฐานะส่วนหนึ่งของชุมชนควรจะส่งเสริมการมีภาวะที่เป็นสุข (ภาษาในที่ประชุมเรียกว่า "Mental well-being") ให้เกิดขึ้นกับครอบครัวเราผ่านสิ่งที่เรียกว่า "Being a resilient person" 

เราเชื่อว่าครอบครัวเล็กๆ ที่มีคุณภาพจะเป็นพื้นฐานที่ดีในการสร้างชุมชนใหญ่ใหญ่ให้เติบโต การปลูกฝั่งแนวคิดการเป็นบุคคลที่มีความยืดหยุ่นและรู้จักปรับตัวอย่างมีคุณธรรม รวมถึงการแลกเปลี่ยนแบ่งปันให้กับลูกหลานเรา (Share and respect) ด้วยความมุ่งหวังเพื่อให้เขาเติบโตขึ้นเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าของสังคม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเรียนรู้เพื่อชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 9971, เขียน: 17 Dec 2005 @ 14:52 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)