สัมมนาหัวหน้างานคณะแพทยศาสตร์ มอ. ปี 2550


จากสวนโมกข์ สู่ วัดทุ่งไผ่

   จาก สวนโมกข์  สู่  วัดทุ่งไผ่

  จากสรุปผลการประเมิน การจัดการความรู้ขององค์กร เมื่อ สิงหาคม 2549 กรรมการ KM ของคณะได้เสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อที่ค่าเฉลี่ย ต่ำกว่า 2.5 ในเรื่อง "องค์กรมีบรรยากาศของการเปิดเผยและไว้วางใจซึ่งกันและกัน"  ว่า  ควรจัดสัมมนาหัวหน้างานนอกสถานที่

   คณะจึงได้จัดสัมมนาหัวหน้างาน ปี 2550  "รู้จักตน รู้จักคน เพื่อพัฒนาทีมงาน" ณ สวนปฏิบัติธรรม วัดทุ่งไผ่ จังหวัดชุมพร  เมื่อวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2550

   ความประทับใจจากการสัมมนาหัวหน้างานที่สวนโมกข์เมื่อสิบกว่าปีก่อน  ที่ได้ ความรู้สึกที่สงบ เย็น และเห็นความเป็นธรรมชาติของสรรพสิ่ง  เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สมัครเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้    

   ที่วัดทุ่งไผ่  นอกจากพระอาจารย์ดุษฎี เมธังกุโร  ยังมีพระอีกรูป และโยมอีก 2 คน ที่ช่วยการอบรม  มีการสวดมนต์ ทำสมาธิ เช้า-เย็น  ฝึกบริกาย "โยคะ"  ในส่วนของเนื้อหาหลัก พระอาจารย์ดุษฎี ใช้ แบบทดสอบ เกมส์ เพื่อทดสอบความสามารถในการปฏิบัติตามคำสั่ง  ฝึกสติ  ฝึกการวางแผนและการทำงานเป็นทีม  รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามบางกิจกรรมสร้างภาวะกดดัน และความเครียดให้กับหัวหน้างานอย่างมาก  และมีผู้ไม่ร่วมทำบางกิจกรรมหลาย ๆ คน

   ที่สำคัญท่านสรุปและประเมินผลการทำกิจกรรม   ให้เห็นภาพการทำงานของหัวหน้างาน  จุดอ่อนที่สำคัญ ได้แก่ ขาดความรับผิดชอบต่อนโยบายขององค์กรและสาธารณะ  การมองให้เห็นภาพรวมของระบบ 

   กลับจากวัดทุ่งไผ่คราวนี้  ความรู้สึกที่ค้างอยู่ คือ ความไม่เป็นสุขเพราะยึดติดในความไม่สำเร็จ ของกิจกรรม

 

 

คำสำคัญ (Tags): #ธรรม#หัวหน้างาน
หมายเลขบันทึก: 98228เขียนเมื่อ 24 พฤษภาคม 2007 10:38 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 มิถุนายน 2012 08:33 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (3)
แต่มีความประทับใจมาฝากที่บันทึกนี้ด้วยนะคะ
วิไลพรรณ ลีลามานิตย์

ได้อ่านบันทึกของคุณโอ๋ แล้ว  ที่เล่าต่อความประทับใจของคุณปนัดดาจากการเข้าร่วมสัมมนาหัวหน้างานที่วัดทุ่งไผ่

อยากได้ความเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนาคนอื่น ๆ ว่า บรรลุวัตถุประสงค์ในการ สร้างบรรยากาศความเปิดเผยและไว้วางใจ มากน้อยเพียงใด

กรรมการ KM คงส่งแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการจัดการความรู้ของคณะให้หัวหน้างานประเมินผลสำหรับปีที่สาม  คงได้คำตอบที่เป็นรูปธรรมค่ะ

ขอบคุณที่แวะมาทักทาย

ย้อนกลับมาดูหัวข้อ สัมมนาหัวหน้างาน ปี 2550 "รู้จักตน รู้จักคน เพื่อพัฒนาทีมงาน ของเราแล้ว

ทำให้ผมนึกถึง การอบรมหลักสูตร การพัฒนาหัวหน้างาน ของ บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งผมขอ

อนุญาตไปสังเกตการณ์ (แบบว่า เป็นเพื่อนกับ MD) พบว่า การพัฒนาหัวหน้างานของเอกชน

ไปไกลมาก รูปแบบการสอนน่าสนใจ มีทั้งบรรยาย Workshop กิจกรรม Case Study

ซึ่งเน้นให้นำความรู้ไปใช้งานได้อย่างจริงจัง ที่สำคัญวิทยากรเก่งมาก ๆ (ไม่เคยเจอวิทยากร

เก่ง ๆ ขนาดนี้มาก่อน) ชื่อ อ.อุไรวรรณ อยู่ชา เป็น ผอ.ศูนย์พัฒนาบุคลากร Thaiskillplus

สอนดีมาก เข้าใจชัดเจน และก็สนุก เป็นกันเอง ทำให้รู้สึกได้เลยว่า ทำไมเอกชนถึงไปได้ไกล

ผมขอเบอร์อาจารย์ไว้ด้วย 081-9263133 อยากให้คณะฯ ได้เชิญอาจารย์มาบ้าง ผมลองถาม

อาจารย์ดูแล้ว อาจารย์เคยบรรยายให้ภาคราชการด้วย

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี