การสอนคณิตศาสตร์ให้สนุกสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้โดยนำสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวนักเรียนมาคิดได้ โดยจัดให้เหมาะกับสาระในแต่ละช่วงชั้น  เช่น

ช่าวงชั้นที่ 1 ก็ให้นับชุดนักเรียน  ถุงเท้า  แล้วนำมารวมกัน นำมาลบกัน  แล้วร่วมกันอภิปรายว่าแต่ละคนมีพอประมาณหรือไม่

ช่วงชั้นที่ 2 ก็ให้ไปตลาดไปถามราคาของ  ผงซักฟอก สบู่ ยาสีฟันแต่ละชนิดเปรียบเทียบราคาต่อปริมาณว่าควรใช้ยี่ห้ออะไร  ถึงจะเหมาะสม

ช่วงชั้นที่ 3 ก็ให้ทำบันทึกว่า แบ่งเวลาในแต่ละวันทำอะไรบ้าง เช่น อ่านหนังสือ  เล่นเกม พักผ่อน ช่วยผู้ปกครอง ในแต่ละวัน ๆ ละอย่างละกี่ชั่วโมง คิดเป็นสัปดาห์  คิดเป็นเดือน แล้วสรุปว่าแต่ละกิจกรรมเหมาะสมกับตนเองหรือไม่