เศณวี28

ออกกองที่นครนายกครับ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปออกกองถ่ายกับทีมงานมันแปลกดีนะ ที่จังหวัดนครนายก  มีทีมงานที่ไปด้วยจำนวน 8 คนด้วย กันประกอบด้วย

1.ตากล้อง 2 คน (ชื่อว่าพี่พุ และพี่ไปป์)

2.ผู้กำกับ (พี่ลาล่า)

3.ประสานงาน (พี่กานต์)

4.Art director (พี่เสริฐ)

5. นักศึกษาฝึกงาน 2 คน (ผมและเปิ้ล จาราชภัฏเทพสตรี)

6. พิธีกร คือคุณกฤษณ์  ศรีภูมิเศรษฐ์

เรื่องที่ไปถ่ายทำนั้นมีหลายเรื่องด้วยกัน  สถานที่แรกที่ถ่ายทำคือซุปเปอร์มาเก็ตต้นไม้ ซึ่งเป็นร้านที่มีต้นไม้ทุกชนิดขายและให้ชม  สถานที่ที่ 2 คือ วัดพราหมณี ซึ่งวัดนี้จะมีเรื่องแปลกอยู่ก็คือ พระพุทธรูปนั้นมีฝีพระโอษฐ์สีแดง  หลังจากนั้น ก็ไปถ่ายทำกันต่อ ที่ตามตัวเมืองของจังหวัดนครนายก

      นอกจากนั้นเรื่องที่สำคัญที่สุดของวันก็คือ ไปถ่ายเจดีย์ส่วนตัวที่อยู่ในบ้านไม่ใช่ในวัดของคุณตาวัย 84 ปี ซึ่งแกสร้างเพื่อใส่กระดูกครอบครัว โดยมีขนาดใหญ่และรูปทรงเหมือนพระธาตุพนมและมีการใช้งบประมาณถึง 6ล้านบาท 

      สำหรับผมนั้นมีหน้าที่คือ

1. ผู้ช่วยตากล้อง วิดีโอ โดยกล้องที่ใช้คือ Sony

2. ถ่ายภาพนิ่ง กล้องที่ใช้คือ Sony

3. และช่วยทำ Art Director

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของเศณวีความเห็น (0)