Contact

บันทึกของธีรชัย 23

  งานน้อยมากๆ  
   ในวันนี้มีงานให้ทำน้อยมากๆ  เพราะมีการขอใช้อุปกรณ์โสตฯน้อยมากๆ งานที่ทำในช่วงเช้าก็คือไปติดตั้งเครื่องฉาย LCD ที่ห้อง 412 และไปเก็นเครื่องฉายแผ่นทึบที่ห้อง 205 งานช่วงเช้าเสร็จ  พอช่วงบ่ายก็มีนักศึกษามาขอให้ช่วยติดตั้งเครื่องเล่น VDO เมื่อไปทำการติดตั้งก็เสร็จแล้ว  ก็เป็นอันภารกิจในวันนี้   งานช่วงนี้น้อยมากเพราะนักศึกษาออกฝึกงานน้อยมาก

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 9607, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (0)