ชัยฤทธิ์ 24

ไปฝ่าย ศิลป์

     วันนี้ก็คือวันอังคารที่ 13 นะครับ ซึ่งเป็นวันที่ผมจะต้องขึ้นไปทำงานอยู่ที่ฝ่ายศิลป์ เมื่อขึ้นไปถึงฝ่ายศิลป์แล้ว อาจารย์ก็ได้ทำการพูดคุยเกี่ยวกับฝ่ายศิลป์ ว่าฝ่ายศิลป์ที่นี่จะแบ่งเป็น 2 ส่วนครับ คือ 1. บริการงานศิลป์ทั่วไป คือ รับทำสื่อต่างๆ โปสเตอร์ รูปทรงเรขาคณิตเป็นต้นครับ โดยผู้ที่จะมาใบริการจะต้องมีใบขอรับบริการแนบมาด้วยว่าจะทำอะไร รับงานวันไหน ครับ ส่วน 2. อบรมครูด้านการทำสื่อการสอนโปสเตอร์และรูปทรงเรขาคณิต ครับ

      ต่อมาก็ได้รับมอบหมายงานจากอาจารย์ให้ทำโปสเตอร์การสอนเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการนับครับ โดยพวกผมได้ช่วยกันลงมือทำกันตั้งแต่ช่วงสายๆจนถึงช่วงเย็นจึงเสร็จครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของชัยฤทธิ์ความเห็น (0)