การปฏิบัติงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

การปฏิบัติงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

       ในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (GOOD GOVERNANCE) ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยหลักพื้นฐาน 6 ประการ ดังนี้
1. หลักนิติธรรม (The Rule of Law)
          ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการในสำนักงาน ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยทางราชการอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการปฏิบัติงานที่ยึดหลักตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
2. หลักคุณธรรม (Morality)
         มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานที่ดี  
3. หลักความโปร่งใส (Accountability)
         เปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากร โดยไม่ปิดบังและไม่เลือกปฏิบัติ

4. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
          ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน

5. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility )
         ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

6. หลักความคุ้มค่า (Cost – effectiveness or Economy) 
           ใช้ทรัพยากร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานและส่วนรวม โดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า 
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คำสำคัญ (Tags)#การปฏิบัติงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

หมายเลขบันทึก: 96103, เขียน: 14 May 2007 @ 11:24 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 13:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก


ความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

ยุทธศาสตร์ของธรรมาภิบาล
เพื่อให้สามารถบรรลุตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ หรือเพื่อให้บรรลุตามแนวทางแห่งธรรมาภิบาล น่าจะมียุทธศาสตร์ในการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลด้วย

กาย กพร
IP: xxx.146.207.151
เขียนเมื่อ 

เป็นข้อมูลที่ดีมากเลยครับทำให้ได้ความรู้

  • สต. สป. แวะมาทักทาย กพร. ค่ะ
  • อยากให้ กพร. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ blog นะคะ อยากเรียนรู้อีกที่มีลูกเล่นจัดทำ blog ให้สวยๆ ค่ะ
  • ขอเชิญแวะเข้าเยี่ยมชม blog สต. สป. บ้างนะคะ
เอ็ม
IP: xxx.28.9.76
เขียนเมื่อ 

ทำไม หลักธรรมาภิบาล บางท่านว่า มี 10 ข้อครับ

ดะ
IP: xxx.52.143.69
เขียนเมื่อ 

วสมทมอ้

 

ยว
IP: xxx.52.143.69
เขียนเมื่อ 

จร้