คูปองการศึกษา


การจัดการศึกษานอกโรงเรียนโดยใช้คูปองส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

           

             จากการศึกษาเอกสารและรายการสายใย กศน.  ศึกษาจากจังหวัดนำร่องที่จัดการศึกษาโดยใช้คูปอง   ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากพนัง โดยนายศุภชัย  สกุลแก้ว  ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากพนัง  ได้จัดการศึกษาโดยใช้คูปองส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยเครือข่ายมีส่วนร่วม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกเป็นตำบลนำร่อง   โดยได้รับความร่วมมือจาก นายโสภา  แก้วจีน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก  ทำความเข้าใจและร่วมเป็นพันธมิตรในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน และจัดหาครูเพื่อดำเนินการสอน  โดย กศน.อุดหนุนงบประมาณ  85%  ในลักษณะคูปองการศึกษา  ส่วนงบประมาณที่เพิ่มเติมองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ดำเนินการ  

           การสร้างความเข้าใจในการเรียนลัดการทำงานสานต่อนโยบายการดำเนินงานคูปองการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นก่อนที่จะมาลงมือทำ เพื่อไม่ต้องเริ่มต้นคลำทางโดยการลองผิดลองถูก การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อเก็บรายละเอียดทุกเม็ดตั้งแต่เริ่มกระบวนงาน แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ระบบการบริหารจัดการ และปัญหาอุปสรรคที่ก่อเกิดจากการดำเนินการคูปองการศึกษา  เพราะถึงแม้ว่าคูปองการศึกษายังมีปัญหาในเชิงปฏิบัติมีข้อขัดข้องในการสานความเข้าใจ แต่บนหนทางแห่งการแสวงหาคุณค่าการสร้างงานกศน. ขอให้ทดลองของใหม่ไปคู่กับหัวใจของการพัฒนา มั่นใจว่าจะต้องหาวิธีทำงานที่เหมาะสมได้แน่นอน

บทบาทครู กศน.ควรมีบทบาทดังนี้ 

         ๑. จัดการความรู้สู่ผู้เรียนและชุมชน
         ๒. ประสานงานมุ่งผลขยายพันธมิตร
         ๓. ผลิตสรรสร้างการประชาสัมพันธ์ผลงาน
         ๔. แนะแนวจัดการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ
         ๕. ครบถ้วนทันสมัยใช้ไอซีที เป็นวิถีของการทำ
งาน
         
         ภายใต้บทบาทดังกล่าว สรุปเป็นบทบาทหลักเป็นพื้นฐาน ๓ ด้านคือ ออกแบบการเรียนรู้   ดูแลผู้เรียนอย่างกัลยาณมิตร ช่วยภารกิจงานดำรงองค์การ

คำสำคัญ (Tags): #คูปอง
หมายเลขบันทึก: 95616เขียนเมื่อ 11 พฤษภาคม 2007 13:55 น. ()แก้ไขเมื่อ 29 พฤษภาคม 2012 12:38 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี