กระบวนการวางแผน (๒) - การกำหนดขอบเขตโครงการ

กมลวัลย์
Scope Planning หรือการวางแผนขอบเขตโครงการ จะเป็นกระบวนการที่ทำควบคู่ไปกับ Scope definition หรือการกำหนดรายละเอียดขอบเขตโครงการ

เมื่อบันทึกที่แล้ว ได้กล่าวถึงกระบวนการที่ ๒ ของการบริหารโครงการ นั่นคือกระบวนการวางแผน (Planning Process) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ยาวและซับซ้อนที่สุดใน ๕ กระบวนการในการบริหารโครงการของ PMI

ในบันทึกที่แล้วยังได้แนะนำว่าแผนต่างๆ ใน Project management plan ประกอบไปด้วยแผนอะไรบ้าง  บันทึกนี้จะกล่าวถึง Scope Planning และ Scope Definition ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการขั้นแรกๆ ในการทำ Project management plan

Scope planning & definition

Scope Planning หรือการวางแผนขอบเขตโครงการ จะเป็นกระบวนการที่ทำควบคู่ไปกับ Scope definition หรือการกำหนดรายละเอียดขอบเขตโครงการ   ฟังดูคล้ายๆ กันมาก แต่ PMI ให้ความหมายไว้ต่างกัน ดังนี้

Scope planning เป็นการทำแผนพัฒนาขอบเขตโครงการ โดยแผนตัวนี้ จะกำหนด...

  • รูปแบบของขอบเขตโครงการ กำหนดเป็นลักษณะของโครงการ เช่น บ้าน ๒ ชั้น หรือ เป็น ฟังก์ชั่นของโครงการ เช่น บ้านที่สร้างจะต้องมีพื้นที่สีเขียวอย่างน้อย....ตร.ม.

  • วิธีการทบทวนขอบเขตงาน เช่น ต้องทบทวนขอบเขตโครงการโดยเจ้าของงานหรือตัวแทนเจ้าของงาน เป็นต้น

  • วิธีการควบคุมขอบเขตงาน (ไม่ให้ทำมากไป/น้อยไป) เช่น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงการ หรือขอบเขตงานเปลี่ยนไป จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง เพื่อให้รู้ว่าทำงานได้ครบแล้วหรือยัง และ

  • รูปแบบและการทบทวนความถูกต้องของ WBS (Work Breakdown Structure) ที่จะใช้ในโครงการ

โดย Scope definition เป็นการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของโครงการ ให้คำนิยามของขอบเขตงานชัดเจนขึ้น โดยใช้พื้นฐานขอบเขตงานและ WBS จากขั้น Scope planning เป็น Input ในการกำหนดรายละเอียด เป็น การนำความจำเป็น ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ (Stakeholders) เงื่อนไข ข้อจำกัดของโครงการ มาทำการวิเคราะห์แล้วระบุเป็นข้อกำหนดของโครงการเป็นต้น เช่น

  • เจ้าของบ้านมีความต้องการที่จะสร้างบ้านสำหรับครอบครัวขนาด 6 คน แต่มีงบประมาณ 1 ล้านบาท กับขนาดที่ดินที่มีอยู่ ก็จะสามารถนำมาวิเคราะห์ดูว่าควรสร้างบ้านขนาดเท่าใด พื้นที่เท่าใด การตบแต่ง วัสดุที่ใช้ควรอยู่ในระดับใด จึงจะอยู่ในเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้ได้  แล้วเอาผลการวิเคราะห์ไปกำหนดเป็น specifications หรือข้อกำหนดรายการประกอบโครงการได้

ในบันทึกต่อไปจะนำเสนอขั้นตอนต่อๆ ไปของกระบวนการวางแผน เรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆ ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริหารโครงการ

คำสำคัญ (Tags)#ขอบเขตโครงการ#scope definition#scope planning#การกำหนดขอบเขตโครงการ

หมายเลขบันทึก: 95427, เขียน: 10 May 2007 @ 18:59 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 14:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)