napananchumcome

เม็ดทรายในกำมือเธอนับมันได้ไหม
สัมนาการศึกษาปฐมวัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน napananchumcomeความเห็น (2)

นภานันท์
IP: xxx.155.54.246
เขียนเมื่อ 
เจอเรายังมายแฟรนด์
ผศ.ประไพ สิทธิเลิศs
IP: xxx.170.161.247
เขียนเมื่อ 
ยินดีด้วยที่สร้างบันทึกได้แล้ว ให้อัพโหลดรูปของนักศึกษาแทนนำเสนอความรู้ทางวิชาการ และปรับหน้าเว็บให้สวยงาม อาจารย์เข้ามาดูความก้าวหน้ายังไม่พบรายงานใด ๆ ให้รีบจัดทำให้สำเร็จตามกำหนดเวลา ขณะนี้ครูได้ออกข้อสอบกลางภาคแล้ว ให้เข้าไปดูในบันทึกของอาจารย์ และจัดการทำส่งภายใน 6 มกราคม 2549