ผมโชคดีที่ครูภาษาไทยสอนผมมาดี จึงทำให้มีใจรักภาษาไทยฝักใฝ่ร้อยกรอง กานท์กลอน ทำให้เกิดพรแสวง แฝงด้วยพรสวรรค์ ทำให้สร้างสรรค์ ผลงาน สืบสานภูมิปัญญาไทย ไว้ให้เด็กๆเรียนรู้กันได้

    ผมแต่งเพลงประกอบการสอนภาษาไทยไว้หลายเพลง ตอนนี้ครูลักขณา ใจเที่ยงกุล ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านบัวขาว คนใกล้ชิดผมกำลังหัดแต่งอยู่ ฝีมือไม่เลว แต่เธอถนัดเต้น รำร้อง มากกว่าแต่ง

   ทีนี้ลองดูเนื้อเพลงของผมสัก ๓ เพลง ผมคิดทำนองเอง ต้องร้องให้ฟัง ว่างๆผมจะออกเทปแข่งกับบริษัททั้งหลาย

เพลงที่ ๑ เพลงไตรยางศ์

   ไตรยางศ์ คืออะไร ตอบได้ไหมครับคุณหนูๆ  ไตรยางศ์ คืออะไร ตอบได้ไหมคะคุณหนูๆ

   ไตรยางศ์ คืออักษร ๓ หมู่ หนูก็รู้มีหมู่อะไร

อักษรสูงเสียงสูงกว่าใคร(ซ้ำ) หนูจำได้มี ๑๑ ตัว

อักษรกลางมี ๙ อักษรต่ำเราจำไว้ในหัว

นับดูซีมี ๒๔ ตัว(ซ้ำ)

   เด็กๆอย่ามัวลืมหลงจงจำ(ซ้ำ)

เพลงที่ ๒ เพลงอักษรสูง

   อักษรสูงมี ๑๑ สูตรสำเร็จจำไว้ง่ายดาย

ข.ไข่อยู่ในรัง ฃ.ขวดวางตั้ง เรียงราย

ฉ.ฉิ่งตีดัง ฉิ่งฉับ ฐ.ฐานมารับรองกาย

ถ.ถุงเอามาใส่ผ้า ผ.ผึ้ง ฝ.ฝา มากมาย

ศ.ศาลาเงียบเหงา ษ.ฤาษีหนวดยาวสยาย

ส.เสือดาวคะนอง .....ห.หีบในห้องมันหาย

เพลงที่ ๓ เพลงอักษรกลาง

   อักษรกลางมี่ ๙ หนึ่งนั้นเล่าหนอ ก.ไก่

จ.จานตัวต่อไป จำให้ได้ ฎ.ชฎา

ฏ.ปฏักปักไว้ ด.เด็กไว ต.เต่าช้า

บ.ใบไม้ ปลิวมา ถูก ป.ปลา ใน อ.อ่างเอย