นบีมุฮำหมัด(ศอลฯ) ได้เน้นในตลอดชีวิตการเป็นนบีของท่านด้วยการอบรมสั่งสอนโดยเฉพาะสำหรับเด็กๆและเยาวชน เพราะเด็กและเยาวชนคือผู้ที่จะอยู่ในสังคมผู้ใหญ่ต่อไป พวกเขาคือผู้เลือกแนวทางในสังคมให้เป็นไปอย่างสงบสุขหรือความปั่นปวน

   ในหะดีษไม่ว่าจะเป็นพูดหรือการกระทำของท่าน มีหลายบทหลายตอนที่แสดงให้เห็นว่าท่านให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษานี้มาก อย่างเช่น มีหะดีษหนึ่งว่า..

طلب العلم فريضة لكل مسلم

    ความว่า : การแสวงหาความรู้นั้นเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคน (ไม่ว่าชายหรือหญิง)

        การศึกษาหาความรู้นั้น เป็นหน้าที่ของแต่ละคนที่จะต้องศึกษา โดยเฉพาะวิชาความรู้ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต (ฟัรฎูอีน) ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาทางด้านศาสนาหรือการศึกษาประสบการณ์ชีวิตด้านอื่นๆ

     นอกจากตัวบุคคลเองแล้วที่เป็นผู้ต้องศึกษา ผู้รับชอบไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือผู้บริหารจะต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ด้วย โดยจะต้องจัดการศึกษาให้แก่ทุกคนอย่างเพียงพอกับความต้องการของเขา และเพียงพอกับความต้องการของสังคม ท่านนบีได้สั่งให้แก่พ่อแม่ของเด็กๆว่า

أكرموا أولادكم ,احسنوا أدبهم  (رواه ابن ماجه

     ความว่า : พวกเจ้าจงให้เกียรติลูกๆของพวกเจ้า และจงให้การอบรมสั่งสอนที่ดี

         ท่านนบีได้สอนบิดามารดาวิธีการสอนเด็กในเรื่องละหมาดว่า

مروا أبناءكم باللصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سينن

         ความว่า : พวกเจ้าจงให้ลูกๆของเจ้าละหมาดเมื่ออายุครบเจ็ดปีและจงเฆียนตีถ้าเขาไม่ละหมาดเมือ่เขาอายุครบสิบปี (รายงานโดย อัฮมัด)

        ส่วนการกระทำของท่านนบีที่แสดงเป็นแบบอย่างให้เราได้รับเป็นแบบอย่างในการอบรมไม่ว่าในเรื่องวิธีการหรือเนื้อหาที่อบรมเด็ก พอจะยกตัวอย่างมา ณ ที่นี้ ได้ ดังนี้

    1. อุมัร อิบนุ อะบูซะละมะฮฺ ได้เล่าว่า .. เมื่อตอนที่ฉันยังเป็นเด็กฉันอยู่ในบ้านเดี่ยวกันกับท่านนบี และในระหว่างที่กำลังรับประทานอาหารมือของฉันก็สะเปะสะปะอยู่บนตำหรับอาหาร ท่านก็สอนฉันว่า

   ‏يَا غُلاَمُ سَمِّ اللهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ فَمَازَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ     

      "โอ้เด็กน้อย.. จงอ่านด้วยพระนามของอัลลอฮฺ (อ่านบิสมิลลาฮ)และกินส่วนที่อยู่ด้านขวาของเจ้าและกินสิ่งที่อยู่ถัดไป จากนั้นการทานอาหารของฉันก็เป็นลักษณะตลอดไป" (รายงานโดยอัลบุคอรี)

     2. ครั้งหนึ่งท่านก็ได้สอนว่า

 يا غلام إن معلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد بحاهك وإذا سألت فلتسأل الله وأذا استعنت فاستعن بالله

      ความว่า : เด็กน้อย ..ฉันจะสอนเจ้าในบางอย่าง เจ้าจงรักษาอัลลอฮฺแล้วอัลลอฮฺก็จะรักษาเจ้า เจ้าจองรักษาอัลลอฮฺ เจ้าก็จะได้พบอัลลอฮฺอยู่กับเจ้า เมื่อเจ้าร้องขอเจ้าจงร้องขอจากอัลลอฮฺ และเมื่อเจ้าขอความเชื่อเหลือ เจ้าก็จงขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺ (รายงานโดย อัฮมัด)

        และหะดีอื่นๆ อีกมากมายที่ท่านพูดถึงและให้ความสำคัญแก่เยาวชน