การจัดซื้อวัสดุทั่วไป

  ติดต่อ

  การจัดซื้อวัสดุทั่วไป  

การจัดซื้อวัสดุทั่วไป
          บุคลากรที่มีความประสงค์จะจัดซื้อวัสดุ/จ้างทำวัสดุ  ทำบันทึกข้อความขอซื้อ/ขอจ้าง โดยเรียนหัวหน้าศูนย์/ผู้อำนวยการ/คณบดี/รองคณบดี   ทั้งนี้ ในบันทึกข้อความดังกล่าวต้องประกอบไปด้วยข้อความหลัก ๆ ดังนี้
          1  เหตุผล และความจำเป็นที่จะต้องใช้
          2  วันที่ที่จำเป็นต้องใช้ 
          3  รายการวัสดุ
          4  ปริมาณวัสดุแต่ละรายการ
          5  ราคา โดยประมาณ
         
6  แผนงาน/งาน/โครงการ รวมทั้งหมวดเงินที่จะใช้ในการเบิกจ่าย อย่างชัดเจน
          7  ผู้ขอซื้อ/ขอจ้าง และนำเอกสารที่ได้รับการอนุมัติมาแจ้งให้พัสดุดำเนินการจัดซื้อ

Download แบบฟอร์มได้ที่ File อัลบั้มของ BLOG นี้นะคะ @^-^@

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ใต้ร่มการศึกษา...

หมายเลขบันทึก: 91571, เขียน: , แก้ไข, 2013-08-17 08:10:39+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #วัสดุ#จัดซื้อ#พัสดุ2

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ และงานพัสดุต้องอยู่กับระเบียบอยากให้ทุกคนเข้าใจซึ้งกันและก้น