11. กลุ่มเยาวชนรักแม่กลอง


สร้างเสริมจิตสำนึก "รักท้องถิ่น"

11.  กลุ่มเยาวชนรักแม่กลอง

          กลุ่มเยาวชนรักแม่กลอง เกิดจากการรวมตัวของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวนประมาณ 100 คน สืบเนื่องจากการดำเนินโครงการเยาวชนอาสาสมัครรักษ์แม่กลอง ของมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เมื่อประมาณปี 2542 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ต่อมาได้มีการขยายสมาชิก และพัฒนารูปแบบของกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่าย เช่น ประชาคมรักแม่กลอง, กองทุนเพื่อสังคม รวมทั้งยังได้มีการประสานงานเป็นเครือข่ายร่วมกับกลุ่มเยาวชนในจังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งตั้งอยู่ในลุ่มน้ำแม่กลองด้วยกัน

          จนทำให้จากเยาวชนกลุ่มเล็กๆ ที่มีจิตสำนึก "รักท้องถิ่น" และกระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมสาธารณะอย่างสม่ำเสมอ ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับจังหวัด และระดับชาติ และได้รางวัล  "ลูกโลกสีเขียว" ประเภทกลุ่มเยาวชน ประจำปี 2546

          ต่อมาการดำเนินกิจกรรมของเยาวชนรักแม่กลอง กลับขาดความต่อเนื่อง และซบเซาลงไปอย่างมาก จนในที่สุด ก็แทบไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ เลย ทั้งนี้ มีปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมและการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ทั้งในด้านศักยภาพของตัวเยาวชนเอง, ความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ, รูปแบบและกระบวนการพัฒนาคนรุ่นใหม่ และการขยายสมาชิก ก็ไม่เป็นระบบ ไม่ต่อเนื่อง รวมไปถึงการสนับสนุนจากส่วนต่างๆ ท้องถิ่น เช่น ครอบครัว โรงเรียน ฯลฯ ตลอดจนความไม่เข้าใจกันและกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ จนส่งผลให้การดำเนินงานของกลุ่ม เหลือสมาชิกเพียงไม่กี่คน

          ดังนั้น ในปัจจุบันสมาชิกกลุ่มเยาวชนฯ ที่ยังคงรวมกลุ่มกันอยู่ และพี่เลี้ยง จึงร่วมกันศึกษากระบวน การเรียนรู้เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูกลุ่มเยาวชนรักแม่กลอง โดยคาดหวังว่าโครงการศึกษาฯ นี้ จะมีส่วนสำคัญในการแก้ไขอุปสรรคต่างๆ จากการค้นหาบทเรียนและประสบการณ์การดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อกำหนดทิศทางของกลุ่มเยาวชนรักแม่กลอง และยังจะสร้างเสริมจิตสำนึก "รักท้องถิ่น" ให้กับเยาวชนในจังหวัดสมุทรสงคราม รวม ทั้งการพัฒนาศักยภาพ และการสนับสนุนให้กลุ่มเยาวชนเหล่านั้นได้มีโอกาส และมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ทั้งในด้านของการเรียนรู้ และปฏิบัติการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเยาวชนเอง และประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น ได้อย่างต่อเนื่องสืบไป

         กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการวิจัย ได้แก่

1) การประชุมสัมมนา ย่างก้าวที่ยาวไกล คนรุ่นใหม่จะไปทางไหนกันเป็นเวทีเปิดตัวโครงการวิจัย และระดมสมองเพื่อหาทิศทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนเมืองแม่กลอง

 2) ค่ายเยาวชนผู้นำ กิจกรรมนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพ และสร้างแกนนำรุ่นใหม่ของกลุ่มเยาวชนขึ้นในโรงเรียนต่างๆ

 3) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิถีชีวิต วัฒนธรรมชุมชนป่าต้นน้ำ หรือ เรียกกันว่า ค่ายป่าต้นน้ำกิจ กรรมนี้เป็นการจัดเพื่อทดลองกระบวนการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่ง เป็นการเรียนรู้ชุมชน สัมผัสกับวิถีแห่งธรรมชาติจริงๆ โดยกำหนดวัตถุประสงค์ว่า เป็นการเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชน ในป่าต้นน้ำแม่กลอง คือ บ้านสะเนพ่อง, บ้านเกาะสะเดิ่ง ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

4) ค่ายป่าชายเลน เป็นการเข้าไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมชุมชนคนชายฝั่ง จ.สมุทร สงคราม เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนประมง

5) ค่ายเรียนรู้เรื่องเมืองแม่กลอง เป้าหมายเพื่อ ให้ได้รู้จักท้องถิ่น เรียนรู้วิถีชีวิต คนแม่กลองและเสริมสร้างความตระหนักรักท้องถิ่น

6) เวทีเพื่อนเก่าเยาวชนรักแม่กลองเป็นกิจกรรมที่กำหนดวัตถุประสงค์ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันระหว่างสมาชิกกลุ่มเยาวชนฯ ปัจจุบัน กับพี่ พี่สมาชิกเก่าของกลุ่มที่ปัจจุบันจบการศึกษาระดับมัธยมไปแล้ว เพื่อเก็บข้อมูลปัจจัยเอื้อและข้อจำกัดของเยาวชน ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเยาวชนฯ และกิจกรรมสาธารณะอื่นๆ

7) ร่วมประชุมและฝึกอบรมกับเครือข่ายนักวิจัย จังหวัดสมุทรสงคราม

           นอกจากนี้ ยังบางคนได้ไปทดลองจัดรายการวิทยุ เพื่อเรียนรู้และฝึกทักษะในการจัดรายการวิทยุ  และการทำจุลสารของกลุ่ม เพื่อเผยแพร่ข่าวสารความเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชนรักแม่กลอง  

   ตัวแทนเยาวชน 1.  นายศักดิ์ชัย จวนงาม   2.  นางสาวจารุณี พึ่งมาลา       

    พี่เลี้ยงกลุ่ม       1.   นายอภิชาติ ลือสกล  

ย้อนอ่านรายละเอียดของกลุ่มที่  2  3  4  5  6  7  8   9 10 และติดตามความเป็นมาเวทีเยาวชนจิตอาสาเพื่อพัฒนาตนเอง  ตอนที่ 1  ตอนที่ 2  ตอนที่ 3

หมายเลขบันทึก: 91128เขียนเมื่อ 19 เมษายน 2007 02:17 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 มิถุนายน 2012 09:11 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (2)

เก่งมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆไอ้อ้วนเปงตัวเเทนเยาวชนรักแม่กลอง

สนับสนุนกิจกรรมดีดีของน้องเยาวชน เป็นการทำกิจกรรมที่น่าชื่นชมค่ะ

 เพิ่มความเห็น
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี