บันทึกของเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์


เจอบันทึกนี้ ให้เอาคำต่อไปนี้ของกูไปประกาศ ให้คนรู้ว่า

ข้าพเจ้าขออันเชิญข้อความในบันทึกต่อไปนี้ มาเผยแพร่ เพื่อให้พวกเราได้ตระหนักและน้อมนำไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขอย่างแท้จริงได้บังเกิดขึ้นในสังคมของพวกเราทุกคน

 

บันทึกของเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

เจอบันทึกนี้ให้เอาคำต่อไปนี้ของกูไปประกาศให้คนรู้ว่า

"กูกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักด์"
ผู้เป็นโอรสของพระปิยมหาราช ขอประกาศให้พวกมึงรับรู้ไว้ว่า
แผ่นดินสยามนี้ บรรพบุรุษ ได้เอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตแลกไว้
ไอ้อีมันผู้ใด คิดชั่วร้ายทำลายแผ่นดิน ทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ฤา กระทำการทุจริต ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อส่วนรวม
จงหยุดการกระทำนั้นเสียโดยเร็ว


ก่อนที่ที่กูจะสั่งทหารผลาญสิ้นทั้งโคตรให้หมดเสนียดของแผ่นดินสยามอันเป็นที่รักของกูตราบใดที่คำว่า "อาภากร"ยังยืนหยัดอยู่ในโลก กูจะรักษาผืนแผ่นดินสยามของกู ลูกหลานทั้งหลาย แผ่นดินใดให้เรากำเนิดมามิให้อนาทรร้อนใจ จงซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินนั้น
แผ่นดินใดที่ให้ซุกหัวนอน ให้ความร่มเย็นเป็นสุข
มิให้อนาทรร้อนใจ จงซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินนั้น

 

จากหนังสืออนุสรณ์พระนคร '39แม้นว่าพระองค์จะสิ้นพระชนม์มาเป็นเวลานานแล้วก็ตาม
แต่พระราชกรณียกิจและคุณงามความดีของพระองค์
ที่ทรงมีต่อประเทศชาตินั้น ยังคงจารึกไว้ในความทรงจำ
ของปวงชนชาวไทยอยู่อย่างมิลืมเลือน
ความเลื่อมใสศรัทธาของชาวไทยที่มีต่อพระองค์นั้น
จะเห็นได้จากอนุสาวรีย์และศาลของพระองค์ที่มีมากมาย
ทั่วประเทศกว่า 120 แห่ง

 ที่มา

อาภากร มีคำแปลว่า ผู้กระทำเพื่อให้เกิดแสงสว่าง หรือผู้ทำแสงสว่าง
หมายถึง ผู้มีปกติให้แสงสว่างเพื่อบุคคลอื่น
ศัพท์เดิม มาจากคำว่า อาภา แปลว่า แสงสว่าง
กร (อ่านว่า กะระ) แปลว่า ผู้กระทำ

อาภากร อาภากร (ราชสกุล) แปลว่า ดวงอาทิตย์ [พระคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา (คาถา ๖๓), ๑๘ ; ปาลี - สยาม อภิธาน, ๕๐; ปทานุกรม บาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต, ๑๒๐ ; พจนานุกรมมคธ -ไทย, ๙๔], ตามศัพท์แปลว่า  ผู้กระทำซึ่งแสงสว่างŽ [ อภิธานปฺปทีปิกาสูจิ, ๒๖๔ ; ปทานุกรม บาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต, ๑๒๐ ; พจนานุกรมมคธ - ไทย, ๙๔], แยกเป็น อาภา ( รัศมี, แสง, แสงสว่าง) + กร ( กระทำ) หรือ ( แปลว่า)  บ่อเกิดแห่งแสงสว่างŽ แยกเป็น อาภา ( รัศมี, แสง, แสงสว่าง) + อากร ( บ่อเกิด) [ อภิธานปฺปทีปิกาสูจิ, ๒๖๔ ; พจนานุกรมมคธ -ไทย, ๙๔], บาลี เป็น อาภากร สันสกฤต เป็น วิภากร [ปาลี -สยาม อภิธาน, ๕๐] แต่ ปทานุกรม บาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต, ๑๒๐ เทียบสันสกฤต เป็น อาภา + กร เป็นการเทียบที่มุ่งให้มีรูปศัพท์ตรงกันโดยพยัญชนะเท่านั้น เพราะคำว่า อาภากร ไม่พบในสันสกฤต (ไม่มีใช้) คงพบแต่คำว่า วิภากร (the sun ) [Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit - English Dictionary, col .1 p .865] [ดูความละเอียดใน ปาลี -สยาม อภิธาน (คำชี้แจง), ค]

หมายเลขบันทึก: 91108เขียนเมื่อ 19 เมษายน 2007 05:59 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 มิถุนายน 2012 11:54 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี