Knowledge Management Tools

MR.BHUDIT EKATHAT
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เครื่องมือบริหารจัดการความรู้ www.changhub.com

แนวความคิดในการสร้างเครื่องมือการบริหารจัดการความรู้ และเครื่องมือบริหารจัดการเครือข่าย

  • การเปลี่ยนแปลงการบริหารองค์การปัจจุบันได้มีการขยายองค์การในรูปแบบเครือข่ายหรือ แบบ franchise เพิ่มขึ้น

  • องค์การขนาดใหญ่มีเครื่องมือการบริหารพร้อมมากกว่าองค์การขนาดเล็กและขนาดกลางทำให้มีความได้เปรียบในการแข่งขัน  ทำอย่างไรจึงจะทำให้มีการแข่งขันแบบเสมอภาคถ้วนหน้า?

  • การมองหาอาชีพที่อิสระของผู้บริหารหรือพนักงานในองค์การมีมากขึ้น  ทำอย่างไร?จึงจะสามารถทำงานได้ทั้งๆที่อยู่ที่บ้าน ไม่จำกัดเวลา 

 

  • สร้างอาชีพเสริมให้ ครู อาจารย์  (ครู อาจารย์ จะได้ไม่ต้องไปหาเวลานอกหรือเบียดบังเวลาไปหางานสอนพิเศษ ) และนักเรียน นักศึกษา (จะได้ไม่ต้องไปหาอาชีพเสริมอื่นๆ ที่ไม่สร้างสรรค์)

 

  • สร้างเป็นเครื่องมือเพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ ถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้ที่ต้องการ  ผลลัพธ์ทางอ้อมคือการพัฒนาประเทศไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ให้เร็วขึ้นยิ่งขึ้น

 

  • ความรู้ที่สูญหายหรือมีการนำมาใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า  เมื่อเกิดการสูญเสียชีวิต เมื่อเกิดการโยกย้ายที่อยู่  เมื่อเกิดอุบัติเหตุทุพพลภาพ ความรู้ที่สะสมมาตลอดชีวิตก็ไม่สามารถนำมาใช้ได้เต็มที่  สูญเสียทรัพยากรที่มีค่าไป   ทำอย่างไรเขา/เธอเหล่านั้นจึงจะสามารถใช้ความรู้และประสบการณ์ได้สูงสุด   ทำอย่างไรจึงจะให้โอกาสทั้งผู้ให้และผู้รับได้มาเจอกัน 

 

  • เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการให้ได้  การพัฒนาโปรแกรจะต้องสามารถใช้ได้ทันที เป็นองค์ความรู้ที่ผ่านการประเมินผลได้ทันที  สามารถวิเคราะห์ได้ทันที  สามาถเข้าถึงผู้รู้ได้ทันที (ถ้าผู้รู้ที่ออกแบบไว้ยังมีชีวิตอยู่) ถ้าผู้รู้ได้เสียชีวิตแล้วหรือไม่สามารถบริหารความรู้ของตนเองแล้ว แต่ความรู้หรือสูตรคำนวณที่ออกแบบไว้ก็ยังสามารถทำงานได้ตามปกติ ( ผลประโยชน์ยังคงให้ตกเป็นของทายาท )

ทั้งหมดที่กล่าวมาคือความตั้งใจเดิมในการพัฒนาโปรแกรม

เครื่องมือบริหารจัดการความรู้มีอะไรบ้าง?  เช่น Online Testing, Online Research, Online Tutor, Online Training หรือแม้นแต่ Online BSC&KPI และอื่นๆ

โปรดเข้าไปอ่านในรายละเอียดได้ที่ www.changhub.com 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Knowledge Management Toolsความเห็น (0)