ประสาน21

นำเสนอผลงาน

2/12/48

  วันนี้ไป Present งาน "การฝึกงานให้กับอาจารย์บุญเที่ยง ฟังโดยได้ออกเป็นกลุ่มแรก การนำเสนอเป็นการนำเสนอปากเปล่า โดยอาจารย์ให้เล่าถึงประสบการณ์ในการทำงานให้เพื่อนๆฟัง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกประสานความเห็น (0)