การออมทรัพย์ของนักเรียนปวช.

อภินันท์
การออมทรัพย์

     การออมทรัพย์ของนักเรียนปวช.โรงเรียนอู่ทอง

     ทางหมวดวิชาพาณิชยกรรมโรงเรียนอู่ทอง ได้ดำเนินงานโครงการออมทรัพย์มาเป็นเวลา 15 ปีแล้ว  โดยให้ครูและนักเรียนออมทุกสัปดาห์  อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 บาท คือ ต้องออมให้ได้วันละ 1 บาท เป็นอย่างน้อย  แล้วให้สมาชิกกู้ใช้ได้ตามความจำเป็น  ดอกเบี้ยที่ได้ไม่มีการแบ่ง แต่จะโอนเข้ากองทุนพาณิชยกรรมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนของหมวดวิชาพาณิชย กรรมต่อไป   จะให้นักเรียนถอนไปทั้งจำนวน เมื่อจบการศึกษาเท่านั้น  นักเรียนจะได้มีทุนออกไปดำเนินการต่าง ๆ หลังจบการศึกษาจากโรงเรียนอู่ทองได้

ความหมายของการออมทรัพย์            

      การออมทรัพย์ หมายถึง จำนวนเงินของรายได้ส่วนที่เหลือหลังจากฟักค่าใช้จ่าย หรือรายได้หักค่าใช้จ่าย ส่วนที่เหลือคือเงินออม ซึ่งจำนวนเงินออมคือส่วนของรายได้ที่เหลืออยู่  

ความสำคัญของการออมทรัพย์            

     การออมทรัพย์หรือเงินออม เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เป้าหมายของบุคคลซึ่งกำหนดไว้ในอนาคตบรรลุจุดประสงค์ เช่น กำหนดเป้าหมายไว้ว่าจะต้องเปิดกิจการร้านขายขนมปังเล็ก ๆ เป็นของตนเองในอนาคตให้ได้ เงินออมจะเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดให้เป้าหมายที่วางไว้เป็นจริงขึ้นมาได้ นอกจากนี้เงินออมยังสามารถใช้แก้ไขปัญหาความเดือกร้อนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาบุคคลอื่น การออมทรัพย์จึงควรกระทำอย่างสม่ำเสมอ และเป็นกิจนิสัย

          ตัวอย่างแบบรายงานการออมทรัพย์ประจำเดือนธันวาคม 2549 
                         สหกรณ์ออมทรัพย์นักเรียนพาณิชยกรรม  จำกัดหมวดวิชาพาณิชยกรรมโรงเรียนอู่ทอง อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรีรายละเอียดการออมทรัพย์  ประจำเดือน  มกราคม ..2549

ลำ

ดับ

สมาชิก

ยอดยกมา

สัปดาห์ที่

รวมทั้งสิ้น
1 2 3 4 5

รวม

1

2

3

4

5

6

7

คณาจารย์พาณิชยกรรมนักเรียนชั้น ปวช.3/1 บชนักเรียนชั้น ปวช.3/2 กขนักเรียนชั้น ปวช.2/1นักเรียนชั้น ปวช.2/2นักเรียนชั้น ปวช.1/1นักเรียนชั้น ปวช.1/2 38,32249,44213,11711,41810,5924,9405,955 2101,073295224340232371 140592184259-245372 1701,158272276303265379 1501,202300236291218322 ------- 6704,0251,0519959349601,444 38,99253,46714,16812,41311,5265,9007,399
  รวม 133,786 2,745 1,792 2,823 2,719 - 10,079 143,865

                           

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การออมทรัพย์

คำสำคัญ (Tags)#การออมทรัพย์

หมายเลขบันทึก: 88506, เขียน: 04 Apr 2007 @ 13:56 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 01:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

๛◘MMMM๛◘
IP: xxx.173.224.217
เขียนเมื่อ 

ทำได้ดีมาก

<-^^◘_cm_◘^^->
IP: xxx.173.224.129
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคับที่ให้ความรู้ ๛♥๛

.....
IP: xxx.173.224.129
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคับ