เรื่องราวประวัติศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ตนั้นมีความเป็นมาที่น่าสนใจมาก  ถ้าท่านสนใจที่จะศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของภูเก็ตก็เชิญเข้ามาศึกษาจากข้อมูลตรงนี้ได้พร้อมที่จะให้ท่านได้ศึกษา