ท่านใดมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคลอง ในการป้องกันน้ำท่วม น้ำขาดแคลน น้ำเสียและใช้ประโยชน์จากคลอง

คลอง
ท่านที่มีความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการคลอง เกี่ยวกับการป้องกันน้ำท่วม ขาดแคลนน้ำ น้ำเสีย และการใช้ประโยชน์จากคลองอย่างเต็มศักยภาพ กรุณาช่วยตอบและบอกกล่าวให้กระผมทราบด้วยครับ เนื่องจากกระผมกำลังศึกษางานวิจัยอยู่ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน thoomcommunity watershedความเห็น (3)

attapong
IP: xxx.29.50.249
เขียนเมื่อ 

สร้างเขื่อนครับ

yok
IP: xxx.29.50.249
เขียนเมื่อ 

จากการที่ได้อ่านเรื่องเกี่ยวกับน้ำหรือคลองต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ตมีค่อนข้างน้อย  แต่การจัดการไม่ค่อยมีน่าจะมีการสร้างทฤษฎีเกี่ยวกับการรักษาสภาพน้ำให้มีคุณภาพท่ดีโดยการปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องน้ำให้มากขึ้น  เห็นความสำคัญของน้ำให้มากขึ้น ชี้ให้เห้นถึงประเด็นสำคัญๆ

พรมมา
IP: xxx.29.50.249
เขียนเมื่อ 
เรื่องน้ำนี่สำคัญครับ หากมีข้อมูลแล้วจะส่งมาให้ครับ