ระดุมข้อมูล

ข้อมูล

ขอเชิญผู้ที่สนใจในการบริหารจัดการบ้านเช่า มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  เพื่อลดอบายมุขในบ้านเช่า ให้สังคมสงบสุขปราศจาก อบายมุข

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระดุมข้อมูลในการบริหารจัดการบ้านเช่าความเห็น (2)

attapong
IP: xxx.29.50.249
เขียนเมื่อ 

เปิด ซ่องโสเภนี ด่วน!!!ถึงจะเรียกได้ว่าเป็นการบริหารบ้านเช่าอย่างคุ่มค้าเหมาะสม ปราศจากอบายมุข

พรมมา
IP: xxx.121.150.133
เขียนเมื่อ 

การบริหารจัดการบ้านเช่าหรือห้องเช่าให้ปลอดอบายมุขนั้น เป็นเรื่องของ ทั้งผู้ให้เช่าและผู้เช่า ต้องมีกติกาหรือข้อตกลงกัน โดย ดูจาก พรบ. ห้องพักเป็นหลัก  เช่นให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าพัก  เป็นต้น 

หากมีอะไรดีๆจะนำมาฝากนะจ้ะ...........