โครงการอบรมภาษาภาคฤดูร้อน

ได้รับแจ้งจากอาจารย์อับดุลรอฮมาน วอเดร์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษานานาชาติ วิทยาลัยอิสลามยะลาว่า สถาบันภาษานานาชาติ กำหนดจัดโครงการอบรมภาษาภาคฤดูร้อนขึ้น ณ อาคารคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ในระหว่างวันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๐ ที่จะถึงนี้

หลักสูตรที่เปิดสอน

  • ภาษาอาหรับระดับต้น ๑ (เรียนระหว่าง ๑-๑๓ เมษายน ๒๕๕๐)
  • ภาษาอาหรับระดับต้น ๒ (เรียนระหว่าง ๑๕-๒๗ เมษายน ๒๕๕๐)
  • ภาษาอาหรับระดับกลาง (เรียนระหว่าง ๑๕-๒๗ เมษายน ๒๕๕๐)
  • ภาษาอาหรับในสำนักงาน(เรียนระหว่าง ๑๕-๒๗ เมษายน ๒๕๕๐)
  • ภาษาอังกฤษ Beginner 1 (เรียนระหว่าง ๑-๑๓ เมษายน ๒๕๕๐)
  • ภาษาอังกฤษ Beginner 2(เรียนระหว่าง ๑๕-๒๗ เมษายน ๒๕๕๐)
  • ภาษาอังกฤษ Intermediate (เรียนระหว่าง ๑๕-๒๗ เมษายน ๒๕๕๐)
  • ภาษาอังกฤษในสำนักงาน(เรียนระหว่าง ๒๐-๒๒ เมษายน ๒๕๕๐)
บุคลากรวิทยาลัยอิสลามยะลาและรวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ ติดต่อโดยตรงที่สถาบันภาษานานาชาติ โทร ๐๗๓-๒๒๘-๐๘๐ ,๐๘๖-๙๖๑-๖๓๒๓,๐๘๙-๒๙๓-๑๙๔๒ หรือ อีเมล์ [email protected] , [email protected] 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรม มอย : at Yala Islamic Universityความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

86699

เขียน

27 Mar 2007 @ 09:08
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 17:56
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก