หยุดพักผ่อนประจำปีเดือนตุลาปีนี้ขับรถพาครอบครัวไปเที่ยวห้วยน้ำดัง ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก
       
ชาวบ้านบอกว่าเสียงน้ำไหลในหุบเขาดังมาก เป็นที่มาของชื่อ "ห้วยน้ำดัง"