ประสาน19

ถ่ายบรรยาย

30/11/48

   ในตอนเช้า 8.00 น . ได้เริ่มงานเลยครับขึ้นไปถ่ายบรรยายโดยใช้กล้อง BETA 1 ตัว และบันทึกออกมาเป็นทั้ง VDO และ VCD งานที่ต้องทำก็คือ ต้องคอยเช็คดูเวลาของเทป VDO และแผ่น VCD ว่าจะต้องเปลี่ยนหรือยังเพราะแผ่น VCD บันทึกได้ 1 ชม. แต่เทป VDO บันทึกได้ 2 ชม. และเมื่อเอาแผ่นหรือเอาเทปออกมาก็ต้องบันทึกเลยว่า ใครเป็นคนบรรยาย ในหัวข้ออะไร เวลาเท่าไหร่ งานก็มีเท่านี้แหละครับ พรุ่งนี้ก็ทำเช่นเดิมอีก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกประสานความเห็น (0)