ความสำคัญ

การเรียนการสอน math

ควรมีการ share เกียวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพือเด็กไทย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน teaching mathematicsความเห็น (0)