วันนี้ในช่วงบ่ายมีการจัดงานมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาพยาบาล และในช่วงเช้ามีการเตรียมงานโดยผมและพีชาติชาย,พี่หนึ่งได้ช่วยกันติดตั้ง เครื่องเสียง,จัดเวที,ตั้งกล้องถ่ายภาพนิ่ง,ตั้งกล้องถ่ายVDO เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็มีการซ้อมรับเกียรติบัตรให้กับนักศึกษา โดยพี่ชาติชายได้บอกลำดับขั้นตอนพิธีการและบอกวิธีรับเกียรติบัตรอย่างไร ควรหยุดตรงไหน  โดยพี่ชาติชายเป็นผู้บอกและซ้อมให้  และเมื่อถึงเวลาบ่ายโมง ผมได้รับหน้าที่ให้ถ่ายภาพนิ่งเก็บบรรยากาศของงานก่อนต่อจากนั้นก็ถ่ายภาพVDO ด้วย  โดยการถ่ายนั้นก็ถ่ายภาพนิ่งสลับกับภาพเคลื่อนไหว  บรรยากาศภายในงานดูแล้วไม่น่าสนใจมากเท่าไร  จึงต้องพยายามถ่ายในหลายๆมุมมอง  ทั้งซูมเข้า,ซูมออก,แพนซ้ายที,แพนขวาที,ถ่ายมุมกว้างบ้าง,ถ่ายเจาะเข้าไปบ้าง สลับกันไปทำอย่างนี้ทั้งวันจนจบงานมอบเกียรติบัตรจึงทำการเก็บของกับห้องโสตวันนี้ก็มีแค่นี้