ชีวิตคนเราก็แสนจะสั้นเสียเหลือเกินถ้าไม่รีบทำอะไรลงไปอาจจะสายเกินแก้ก็เป็นได้

ลงมือทำทุกอย่างตามความต้องการของชีวิตแต่ต้องอยู่ภายใต้พื้นฐานแห่งการเข้าใจบริบทรอบด้านและจะต้องไม่ไปล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่นด้วย