วันนี้ได้ไปร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางขับเคลื่อนขบวนองค์กรชุมชนสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ตามคำเชิญของ พมจ. และ พอช.ผู้เข้าร่วมประชุมจากเครือข่ายภาคีพัฒนาภาคประชาชน ท้องถิ่น ราชการ หน่วยงานสนับสนุนส่วนกลางประมาณ 300 คน

ทางผู้จัดตั้งเป้าหมายว่าภาคประชาชนจะเข้าร่วม 55 ตำบล   เอาเข้าจริง 70 ตำบล จำนวน 70 ตำบลนี้คือหัวขบวนที่จะลุกขึ้นมาทำตนเองให้ดีในเรื่องสวัสดิการชุมชนและเรื่องอื่นๆที่จะสามารถบูรณาการเข้ามาเรียนรู้จัดการร่วมกันได้สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข จากนั้นจึงจะใช้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตำบลอื่นต่อไป

มีรายละเอียดเยอะมาก คงต้องอ่านเอกสาร และอ่านโน้ตที่จดไว้ก่อน แล้วจึงค่อยๆแกะออกมาเขียนได้ วันนี้กลับถึงบ้านก็อยากจะเขียนความรู้สึกเสียก่อนว่าตัวเองรู้สึกอย่างไร

รู้สึกว่าภาคีสนับสนุนจากส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) มากันเป็นกองทัพเยอะแยะมากมาย ไม่ว่าจะเป็น สกว. สปสช. ศอ.สส. สสส. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม ธกส.พอช. ที่ปรึกษา รมต.กระทรวง พม.(ดร.อเนก นาคะบุตร) หลังจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวต้อนรับ เล่างานการปูฐานการทำงานแบบ KM และเปิดการประชุมแล้วหน่วยงานต่างๆดังกล่าวก็ขึ้นเวทีอภิปรายสาธยายภารกิจหนุนเสริมงานจังหวัดนคร เรียกว่านาทีต่อนาที ได้ไปคนละเล็กละน้อย รอบเดียวจบ คนละ 5-10 นาที ไม่มีต่อรอบสอง ผมนั่งคิดว่าเอ...ทำไมภาคีสนับสนับสนุนดังกล่าวจึงแท็กทีมกันมาหนุนเสริมจังหวัดนคร จนแบ่งเวลาให้พูดกันให้จบกระแสความไม่ได้ ก็ได้ฟังจากหน่วยงานดังกล่าวเขาเฉลยบนเวทีเองว่า เป็นเพราะอานิสงค์ของ KM นั่นเอง เพราะชุมชนที่นครศรีฯมีการปูฐานกระบวนการเรียนรู้ไว้แล้ว มันง่ายต่อการพัฒนาต่อยอด

ผมรู้สึกว่าการประชุมสัมมนานี้มีสาระมากมายในทุกช่วงเวลา ไม่ว่าจะในช่วงของการนำเสนอ การจัดการข้อมูลครัวเรือนเพื่อใช้บริหารจัดการชุมชนท้องถิ่น ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด  ช่วงของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านวิชม ทองสงค์ ได้นำเสนอแบบจำลองการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช "หยดน้ำเพชรโมเดล"และประสบการณ์จัดการความรู้สู่ชุมชนอินทรีย์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงการนำเสนอกรณีศึกษาการจัดสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นบนฐานความรู้ขององค์กรชุมชน 6 กรณีศึกษา ในพื้นที่จังหวัดนครศรีรรมราชล้วนๆซึ่งน่าสนใจมาก ไม่ว่าจะเป็นกรณีการจัดการวิสาหกิจสู่สวัสดิการชุมชน การพลิกฟื้นนาร้างพรุควนเคร็งสุ่กองทุนสวัสดิการภัยพิบัติ กองทุนที่ดินบ้านสระพัง กองทุนสวัสดิการตำบลจากฐานสัจจะวันละ 1 บาท เครือข่ายสัจจะสะสมทรัพย์ฯวัดป่ายาง และกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล การนำเสนอนโยบายจัดสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นของกระทรวง พ.ม. โดย ดร.อเนก นาคะบุตร ที่ปรึกษา รมต.พม. การแบ่งกลุ่มสัมมนาออกเป็นกลุ่มย่อย 9 กลุ่ม เป็นกลุ่มปฏิบัติการเชิงพื้นที่ 8 กลุ่ม และกลุ่มภาคีสนับสนุนหรือเอื้ออำนวยจากผู้แทนส่วนกลาง จังหวัด อีก 1 กลุ่ม สุดท้าย อ.ภีม ภคเมธาวี จาก มวล. สรุปสังเคราะห์ผลการประชุม

ผมสังเกตบรรยากาศการเรียนรู้แล้ว วันนี้ได้น้ำได้เนื้อจริงๆ จดจ่อกับประเด็นการประชุมมาก ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านวิชม ทองสงค์ ท่านก็สลับขึ้นลงเวทีใหญ่ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มย่อย จน AAR เมื่อ 5 โมงเย็น กลับบ้านพร้อมกับผู้เข้าประชุมครับ

เกือบลืมครับ วันนี้ได้เจอ ปลัดวาสนา ด้วงฉุย ด้วยครับ น้องปลัดเขาบอกว่าเขาสนใจเขียนบันทึกบล็อก จะรวมกลุ่มผู้เรียนและให้ผมไปแนะนำที่สำนักงานปกครองจังหวัดครับ เช่นเดียวกับผู้ใหญ่โกเมศว์ ทองบุญชู ประธานเครือข่ายแผนชุมชนพึ่ทงตนเองภาคใต้ ที่จะนัดทีมงานและพื้นที่เครือข่ายแผนชุมชนพึ่งตนเอง 17 ตำบล ที่มีอินเตอร์เน็ตและ จนท.พร้อมแล้ว เรียนเรื่องบล็อกกันครับ

วันนี้ระบบ gotoKnow คงจะอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่าง  ไม่สะดวกใช้งานเท่าไหร่ หยุดไว้แค่นี้ก่อน ต่อบันทึกหน้านะครับ มีภาพมาฝากในบันทึกหน้าด้วย วันนี้อยากให้ได้บรรยากาศการประชุมไปก่อน