ความเห็น 179508

Kick off ขับเคลื่อนขบวนองค์กรชุมชนสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

ครูนงเมืองคอน
เขียนเมื่อ 

น้องสิงห์ป่าสัก ครับ

             อิอิๆๆ...  อะอะๆๆ แบบว่า....ได้ทั้งสองแบบอยู่แล้ว  ส่วนกลางเขาไม่เกี่ยงอยู่แล้ว