ความเห็น 190949

Kick off ขับเคลื่อนขบวนองค์กรชุมชนสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

เขียนเมื่อ 

อ.ชาญวิทย์ ครับ

           ขอบคุณนะครับที่เดินทางรอนแรมมาถึงที่นี่ได้ ไม่ทราบได้อะไรบ้างหรือเปล่า.....