วันที่ 23  กพ. ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเครือข่ายสินธุ์แพรทอง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ตามคำแนะนำของคุณพัชณี จาก พอช.  เป็นกลุ่มที่น่าสนใจมากทั้งแนวคิดและกิจกรรม   โดยเฉพาะประสบการณ์และความคิดที่แหลมคมของคุณอุทัย บุญดำ ผู้นำเครือข่าย เป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้ยิ่ง

ในขณะที่ "การจัดการความรู้"  เป็นเรื่องที่ใครๆก็พูดถึง   เราได้ยินคุณอุทัยพูดถึง "การจัดการความคิด" 

"กิจกรรมหรืองาน เป็นเครื่องมือ  แต่สิ่งที่สำคัญคือ การพัฒนาระบบคิด   ต้องสร้างผู้นำทางความคิดจึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลง  เช่นการเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง   ถ้าเปลี่ยนความคิดคนไม่ได้ ก็จะเดินตามกระแสทุน    แม้จะเริ่มต้นโดยการจัดการกิจกรรม  แต่ต่อไปก็ต้อง จัดการความคิด   ถึงแม้จะมีงบประมาณ  มีกิจกรรม  แต่ก็ยังไม่ดีขึ้น  ต้องทำงานทางความคิด"

ในการจัดการความคิด ดูเหมือนคุณอุทัยจะให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้  และการเรียนรู้ที่สำคัญคือ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของตนเอง

" ประวัติศาสตร์สำคัญมาก  ข้อมูลรายรับรายจ่ายจะให้ข้อมูลปัจจุบัน  แต่ถ้าไม่แม่นข้อมูลประวัติศาสตร์ของพื้นที่   ฐานก็จะไม่แน่น   การทำข้อมูลประวัติศาสตร์ ใช้วิธีให้คนเก่าแก่เล่าเรื่อง  เมื่อเห็นว่าพื้นที่มีประวัติศาสตร์ก็จะเกิดความภูมิใจ"

เราคิดเชื่อมโยงเอาว่า  ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจะสร้างความภูมิใจ  ความภูมิใจจะสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง  เชื่อมั่นพอที่จะ "คิดต่าง"  โดยคิดวิเคราะห์จากฐานวัฒนธรรม สังคมของเราเอง  การคิดต่างเป็นเงื่อนไขที่จะขาดเสียมิได้ (เงื่อนไขจำเป็น) ถ้าจะสร้างการเปลี่ยนแปลง

... ยังมีเรื่องที่ได้เรียนรู้อีกมากจากพื้นที่นี้...

(ขอบคุณคุณพัชณีที่กรุณาแนะนำพื้นที่ ขอบคุณอาจารย์ภีมและ ม.วลัยลักษณ์ที่ช่วยเหลือในการลงพื้นที่ค่ะ)