ทำดีเพื่อพ่อ

กระผมจะเป็นเด็กดีของสังคม  และผมจะใช้เงินอย่างประหยัด  ผมจะเลิกเกเรผมจะตั้งใจเรียนหนังสือ  ผมจะเชื่อฟังพ่อแม่และคุณครูและก็ผ้ใหญ่  ผมจะช่วยพ่อแม่ล้างจานเก็บกวาดบ้านถูบ้าน    ผมจะช่วยพ่อแม่ประหยัดค่าใช้จ่าย    ผมจะใช้เศรษฐกิจพอเพียง     ผมจะตั้งใจเรียนหนังสือให้จบ    ผมจะหาเลี้ยงพ่อแม่     ผมจะไม่แกล้งเพื่อน    ผมจะเป็นคนดีของสังคม     ผมช่วยเพื่อนตอนทีเพื่อนไม่มีเงินกินขนม   ผมจะให้ยืมและต้องเอามาใช้     ผมจะใช้เงินอย่างพอเพียง   ผมจะฝากเงินเยอะ....เพืออนาคตของผมครับ