ก้าวต่อไป

เม็กดำ 1
ก้าวต่อไปของพวกเรา ต้องก้าวบนฐานแห่งความเป็นจริงอย่างมั่นคง เรามุ่งหวังให้คนทุกคนได้เรียนรู้ ได้จัดการความรู้ ได้คัดกรองเอาแต่สิ่งดีงาม ได้เกื้อกูลและแบ่งปัน ที่สำคัญที่สุดคือได้เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้และผู้รับที่ดี
 ในรอบปีการศึกษา    2549    โรงเรียนบ้านเม็กดำ    อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย      จังหวัดมหาสารคาม   โดย ครู   ชุมชน   นักเรียน  ได้ร่วมกันจัดกระบวนการเรียนรู้
อย่างหลากหลาย ภายใต้ความเป็นไปได้และความจริง หลายสิ่งหลายอย่างที่พวกเราเรียนรู้ร่วมกัน  ทำให้เห็นว่าการออกแบบกิจกรรมที่ดีจะนำไปสู่กระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 


ในรอบปีการศึกษา   
2549   กระบวนการเรียนรู้ตามแบบฉบับเม็กดำ   ที่บางครั้งเรา ก็ลองผิด ลองถูก   บางครั้งเราก็ปรับประยุกต์จากสิ่งที่มี     ซึ่งจากทั้งหมดในรอบปี   โดยภาพรวม พวกเรามีกระบวนการเรียนรู้ที่จัดกลุ่มได้   ดังนี้ 
                   
1.  กระบวนการเรียนรู้ในระดับห้องเรียน   ให้ความสำคัญต่อความรู้พื้นฐานตามหลักสูตร                    
2.  กระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียน    ให้ความสำคัญต่อชุดความรู้ในท้องถิ่น   เป็นลำดับแรก                       
3.  กระบวนการเรียนรู้จากพันธมิตรทางวิชาการ    ให้ความสำคัญต่อการได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู   ชุมชน   นักเรียน   กับนักวิชาการ   ผู้ทรงคุณวุฒิ   ตลอดจนผู้รู้ทุกท่าน อย่างต่อเนื่อง
                   
4.  กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง     ให้ความสำคัญต่อแนวทางการเรียนรู้ตามอัธยาศัย   เพื่อเสริมสร้างความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในตัวครู   นักเรียน และชุมชน                    
5. กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน   ให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้สู่การแบ่งปันและเกื้อกูล ซึ่งกันและกัน 
                   

ด้วยกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว ส่งผลให้ตลอดปีการศึกษา   2549
พวกเราได้มีกิจกรรมที่หลากหลาย   เช่น   กิจกรรมค่ายเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียนรุ่งอรุณ   กรุงเทพฯ    กิจกรรมค่ายการเรียนรู้ที่มหาชีวาลัยอีสาน   กิจกรรมค่ายการเรียนรู้ที่มูลนิธิข้าวขวัญ   จังหวัดสุพรรณบุรี   การเรียนรู้ร่วมกันกับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    การเรียนรู้ร่วมกันกับสาขาการจัดการทรัพยากรฐานชุมชน    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า   ธนบุรี    ฯลฯ 
                  

ผลจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ส่งผลให้นักเรียน   ครู  ชุมชน ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ  มีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์   ปรากฏผลในเชิงรูปธรรม  แต่อย่างไรก็ตาม พวกเราเห็นว่าเราต้องเรียนรู้อะไรอีกมากทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
                

ก้าวต่อไปของพวกเรา ต้องก้าวบนฐานแห่งความเป็นจริงอย่างมั่นคง  เรามุ่งหวังให้คนทุกคนได้เรียนรู้  ได้จัดการความรู้  ได้คัดกรองเอาแต่สิ่งดีงาม   ได้เกื้อกูลและแบ่งปัน   ที่สำคัญที่สุดคือได้เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้และผู้รับที่ดี    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ในท้องถิ่น

คำสำคัญ (Tags)#มหาชีวาลัยอีสาน#โรงเรียนบ้านเม็กดำ

หมายเลขบันทึก: 79715, เขียน: 20 Feb 2007 @ 18:17 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ชื่นชมมากเลยคะ ที่ได้เห็นนโยบาย/กิจกรรมที่สร้างสรรค์

ของโรงเรียนในชนบท มีความร่วมมือที่ดีในทุกๆฝ่าย 

คาราวานของการเรียนรู้ของทุกภาคส่วนของเม็กดำกำลังขับเคลื่อน ไปด้วยความมั่นคง ถึงแม้ว่าเป็นเพียงก้าวแรกๆ ขอให้มั่นคงหนักแน่นเป็นไฟส่องทาง ทางการเรียนรู้ต่อไปครับ
เขียนเมื่อ 
  • ตามาอ่านครับ ผอ
  • โรงเรียน ผอ มีบรรยากาศในการบริหารจัดการที่ดีมากครับผม
เขียนเมื่อ 
  • เริ่มต้น เรียนรู้ด้วยตนเอง
  • จากในห้องเรียน สู่ นอกห้องเรียน
  • สู่พันธมิตรร่วมใจส่งเสริม
  • และร่วมกันเรียนรู้อย่างมีกระบวนการ
  • ที่เม็กดำได้กระทำกระบวนการเหล่านี้อย่างชัดเจนแล้วครับ