แจ้งหัวข้อเรื่องระบบประกันสุขภาพ 30 บาท แก่สมาชิกกลุ่มรับทราบ

NS 614 Leadership

NS 614 Leadership

Topic ระบบประกันสุขภาพ 30 บาท
Statement of the issue
 การจัดสรรและความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรในระบบบริการ 30 บาท

Position 1:การจัดสรรทรัพยากรให้เกิดปะโยชน์สูงสุด
Position 2:การสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรและการกระจายทรัพยากร

Framework utilized ปรัชญาแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
 ใช้แนวคิดความเท่าเทียมกับและประโยชน์นิยม

Factor/Variables to be considered
 1.ปัจจัยทางผู้รับบริการ
 2.ปัจจัยทางระบบบริหารบริการทางสุขภาพ 30 บาท

Intergrative Solution
สมาชิก
1. นางศรีสุดา  เจียะรัตน์ ประธาน
2. นางสาวนรกมล ใหม่ทอง เลขานุการ
3. นางสาวศิริกมล กันศิริ รองประธาน
4. นางสาววรางคณา เลี้ยงตน
5. นางสาวภัชธีญา บุญพล
6. นางสุกัญญา คุณกิตติ
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอน

คำสำคัญ (Tags)#แนวคิดการพยาบาลขั้นสูง#ภาวะผู้นำและการบริหารจัดการทางการพยาบาล#พย.614

หมายเลขบันทึก: 7894, เขียน: 23 Nov 2005 @ 22:26 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:07 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)