• ดร. สายหยุด นิยมวิภาต คณบดีคนแรก คณะพยาบาลศาสตร์ มข(ใส่เสื้อสีเขียวอ่อน) ในโอกาสที่อาจารย์มาเยี่ยมพวกเรา 14 กุมภาพันธ์ 2550
  • วันนี้เหล่าพี่น้องชาวพยาบาลได้ไปร่วมงานเลี้ยง อาจารย์ อาจารย์อายุประมาณ 70 ปี อาจารย์ยังดูสวยสง่า
  • ฉันจำได้ว่ารุ่นฉัน อาจารย์จะอบรมจริยธรรมให้ตอนเที่ยงครึ่งเกือบทุกวัน ในปี 3  อาจารย์จะคอยสั่งสอนให้นักศึกษาทุกคนให้รู้จักพูด มีจริยธรรมในการทำงาน และเป็นพยาบาลที่ดี ฯลฯ
  • พี่ๆ  พยาบาลทุกคน เป็นตัวอย่างที่ดี ให้กับรุ่นน้อง เป็นเพราะอาจารย์คอยสอนสั่ง
  • พี่พยาบาลรุ่น1 2 3 4 และ 6 มาร่วมงานในวันนี้
  • พี่เสื้อสีฟ้า พี่ชูศรี คูชัยสิทธิ์ หัวหน้าพยาบาล  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ พี่เสื้อสีครีม อ. ดร.เอื้อมพร ทองกระจาย คณบดี  คนปัจจุบัน ส่วนตัวฉันเสื้อสีแดง รุ่น 6 ค่ะ