งานห้องอ่านหนังสือ ของคณะสหเวชศาสตร์ มีคุณประกายมาศ นิลนาค ชื่อเล่นเหมือนผม คือ บอย เวลาผมเรียกเค้า พยายามเรียกชื่อจริง ยังไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการประกันคุณภาพ เป็นเจ้าหน้าที่ใหม่ 

   ก่อนหน้านี้ผมได้ลองให้คุณประกายมาศ ลองคิดเกณฑ์คุณภาพของงานห้องอ่านหนังสือว่า ในงานคุณภาพที่รับผิดชอบ ถ้ามีการกำหนดให้งานห้องอ่านหนังสือมีคุณภาพลำดับที่ 1-5 นี้ควรมีเกณฑ์อย่างไรบ้าง

 

                         QA Talk :  บอย VS ประกายมาศ (บอย 2)


    ผมเลยถือโอกาสเข้าไปซักถามคุณประกายมาศที่ห้องอ่านหนังสือ เมื่อเดือนที่ผ่านมาว่า คุณภาพที่สำคัญของงานที่เราทำอยู่คืออะไร ประกายมาศนั่งคิดอยู่ครู่หนึ่ง ก็ตอบว่า การจัดหนังสือให้เป็นระบบ
แต่ตอนนี้ยังทยอยทำอยู่ ผมถามต่อไปว่า สมมติว่าไม่ผมไม่เคยเข้ามาใช้บริการที่ห้องอ่านหนังสือเลย ผมจะรู้ได้อย่างไรว่า มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง คุณประกายมาศบอกว่า มีประกาศติดแจ้งให้ผู้รับบริการทราบ คุยไปคุยมาเลยได้เกณฑ์คุณภาพของงานห้องอ่านหนังสือมาเรียบร้อยครับ

    เรียงลำดับคุณภาพของงาน ดังนี้

    1.  มีขั้นตอนการขอรับบริการ และเผยแพร่ให้ผู้รับบริการทราบ
    2.  มีการดำเนินการตามขั้นตอนการขอรับบริการ
    3.  มีการจัดหนังสืออย่างเป็นระบบ
    4.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการ และผู้รับบริการ
         ส่วนใหญ่พึงพอใจในบริการที่ได้รับ
     5. มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

     ซึ่งจากเกณฑ์คุณภาพดังกล่าว คุณประกายมาศ สอบผ่านได้อย่างสบาย ในการให้บริการห้องอ่านหนังสือระดับ 5 ดาว เพราะคุณประกายมาศ กำลังเตรียมจัดทำงานวิจัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจของผู้มารับบริการในห้องอ่านหนังสือ และจะนำผลมาปรับปรุงการให้บริการต่อไป

                                                                        บอย สหเวช
                                                                         9 ก.พ. 50